Zenterra Archive : Race of Zenterra #5

Story : Re-Peat Again

Illust : Beeginner

Metamorph

              พวกเขาคือกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงสภาพดวงวิญญาณของตัวเองไปเป็นสิ่งอื่นเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับดวงวิญญาณหรือใช้คำสาปย้อมดวงวิญญาณเป็นสีดำก็ตาม พวกเขาเป็นสิ่งที่เข้าใกล้กับความเป็นดิไวน์เนอร์อยา่างยิ่ง แม้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก่็ล้วนมีอีิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอยา่างมาก ผ้คูนทั่วไปอาจถึงขั้นับถือบูชูา หรือ เคารพพวกเขาด้วยความหวาดกลัวได้เลยทีเดียว 

                Warden

                พวกเทพารักษ์คือเหล่าเอลฟ์ ซิลวานหรือฟอนัสที่หลอมรวมตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยพิธีกรรมอันลี้ลับของพวกเขา ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมนั้นจะต้องผ่านการทดสอบมากมายหลายประการเพื่อปรับระดับความสมดุลของ พลังแอสทรัลในดวงวิญญาณ พวกเขาจะถือกำเนิดใหม่โดยกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยในขั้นแรก ร่างกายของพวกเขาจะเริ่มปรากฏอักขระโบราณเรืองรองขึ้นมาบนผิวหนังและดวงตา ก่อนที่กาลเวลาจะค่อยๆ แปรเปลี่ยนรูปร่างของเขาเป็นต้นไม้ หรือหินผา กลายเป็นเหล่าผ้พูิทักษ์ผู้สูงส่งแห่งธรรมชาติพวกเทพารักษ์นั้นมีดวงวิญญาณที่ทรงพลัง แต่พวกเขาต้องระวัง ไม่ให้ความสมดุลนั้นมัวหมอง มิเช่นนั้นพวกเขาอาจจะกลายเป็นเทพารักษ์ที่คลุ้มคลั่งซึ่งถูกเรียกว่าสปริแกนได้  

                Jinn

                พวกจินน์คือเหล่าคนที่สั่งสมพลังอาร์เคนไว้ในร่างจนเปลี่ยนสภาพไปสู๋งอีกสื่งหนึ่ง ร่างกายของพวกเขานั้นเปราะบางวูบไหวเหมือนเปลวควันบางๆ ซึ่งห่อหุ้มพลังอาร์เคนมหาศาลไว้ภายใน พวกจินน์ถือเป็นกลุ่มชนที่มีพลังเวทมนตร์สูงล้ำติดอันดับต้นๆ ของประชากรเซ็นเทอร์รา แต่พลังอำนาจมหาศาลนั้นอาจจะทำให้พวกเขาเสียสติได้ พวกจินน์ บางส่วนจะสูญเสียตัวตนและความนึกคิดไป กลายเป็นแหล่งประจุพลังเวทที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ แต่สำหรับพวกที่สามารถหาสิ่งยึดเหนี่ยวตัวตนไว้ได้นั้นจะกลายเป็นจอมเวทย์ผ้ยูิ่งใหญ่ การเปลี่ยนตัวเองเป็นจินน์นั้นถือเป็นความเสี่ยงที่น่าเย้ายวนใจสำหรับบรรดาจอมเวททั้งหลาย 

                Elemental

                พวกเอเลเมนทอลนั้นคือเหล่าผู้ที่ประทับวงเวทแห่งธรรมชาติลงไปในดวงวิญญาณของตนเองทำให้สามารถ เชื่อมต่อ
กับธาตทุี่ตนครอบครองอยู่ได้อย่างอิสระ พวกเขามักจะมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามธาตุหลักที่ตนครอยครองสามารถได้ยินเสียงและบงการธาตุนั้นๆ ได้อย่างอิสระ การเปลี่ยนเป็นเอเลเมนทอลสามารทำได้โดยใช้เวทมนตร์เชื่อมต่อชั้นสูงช่วย ซึ่งเป็นเวทที่ยากและอันตรายมาก อย่างไรก็ตาม เด็กที่เกิดจากเอเลเมนทอลนั้นมีแนวโน้มสงูที่จะกลายเป็นเอเลเมนทอลแต่กำเนิดด้วย พวกเอเลเมนทอลที่เชื่อมต่อกับสายลมจะถูกเรียกว่าพวกซิลฟ์ ส่วนพวกที่เชื่อมต่อกับอัคคีคือพวกอีฟรีท พวกที่เชื่อมต่อกับสายน้ำเรียกว่าพวกอันดีน และพวกที่เชื่อมต่อกับธรณีคือพวกโอรีด

                Witch 

                ในบรรดาผ้ใูช้เวทมนตร์ทั้งหมด แม่มดคือพวกที่อันตรายที่สุด พวกเธอคือเหล่าสตรีผู้ย้อมดวงวิญญาณของตัวเองด้วยคำสาปต้นกำเนิด ผูกดวงวิญญาณของตนไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เมื่อพวกเธอร่ายเวทคำสาป จะสามารถจ่ายสิ่งที่ผูกวิญญาณไว้เป็นเครื่องสังเวยได้อย่างอิสระ การผูกวิญญาณเข้ากับสรรพสิ่งนั้นไม่สามารถทำซ้ำกับคนอื่นได้ ถ้าอยากผูก วิญญาณกับสิ่งที่มีคนใช้ไปแล้ว ต้องรอให้แม่มดคนเดิมตายลงก่อน หรือหากได้กินหัวใจแม่มดคนนั้นเข้าไปก็จะสามารถสืบทอดคำสาปมาได้เลยเช่นกัน มีเพียงผู้หญิงซึ่งกำเนิดจากพลังขั้วหยินเท่านั้นจึงจะสามารถรับคำสาปต้นกำเนิดได้ พวกเธอมักจะไม่ใส่รองเท้าเพื่อซึมซับพลังจากผืนโลก และจะมีรอยสักรูปผีเสื้อปรากฏขึ้นที่ใดที่หนี่งบนร่างกายเสมอ 

                Vampire

                  พวกเขาคือผ้ทูี่รับคำสาปชีพโลหิต ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสาปย้อมวิญญาณทั้งห้าเข้าไป โดยคำสาปนี้จะเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นอันเดดที่มีชีวิตอยู่ด้วยการสูบกินโลหิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งแวมไพร์นั้นจะได้รับทั้งพลังชีวิตและความทรงจำบางส่วนของ
เหยื่อมาจากโลหิตที่พวกเขาดื่มกินเข้าไป คำสาปชีพโลหิตเป็นคำสาปประเภทแพร่กระจาย ไมส่ามารถร่าย ผ่านวงเวทได้ แต่จะได้รับสืบทอดมาจากแวมไพร์โดยตรง หากเหยื่อไม่ถูกฆ่าเสียก่อนก็จะถูกประทับคำสาปลงในโลหิตซึ่งจะทำให้เหยื่อตกอยู่ในมนต์อำนาจของแวมไพร์ผู้นั้น สามารถรับรู้ตำแหน่งและความคิดถึงกันได้ หลังจากนั้นแวมไพร์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้เหยื่อดื่มเลือดของตนกลับคืนเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์ด้วยกัน หรือจะเก็บไว้ในฐานะข้ารับใช้ก็ได้

                Skin Walker

                ผู้ที่ถูกย้อมวิญญาณตัวเองด้วยคำสาปปฐมคลั่งนั้นจะได้รับสัญชาติญาณ พละกำลังและความสามารถของสัตว์ป่า แลกกับการที่รูปร่างและความนึกคิดจะค่อยๆ ถูกความดิบเถื่อนนั้นกลืนกินเข้าไปเรื่อยๆ ซึ่งพวกเขาจะสามารถเข้าถึงพลังได้สมบรูณ์กว่าเวทเปลี่ยนร่างธรรมดา คำสาปชนิดนี้เป็นคำสาปประเภทแพร่กระจาย สามารถรับเชื้อคำสาปผ่านทางน้ำลายของสกินวอล์คเกอร์โดยตรง แต่พวกต้นสายที่ปลี่ยนร่างด้วยวงเวทจะมีอำนาจสงูกว่าและถือเป็นจ่าฝูง ซึ่งตำแหน่งจ่าฝงูสามารถเปลี่ยนมือกันได้เมื่อจ่าฝงูคนเก่าตายลง คำสาปชนิดนี้ซับซ้อนและมีตัวอักษรทเี่ป็นความลับมากมาย จึงมีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เคยถูกใช้คำสาปชนิดนี้เอามาเป็นต้นแบบ เช่นพวกไลแคนที่เป็นหมาป่า หรือพวกฉลามอัลแทม 

                Lich

                สำหรับผู้ที่รับคำสาปผ้ไูร้ชีพเข้าไปในวิญญาณนั้น เมื่อพวกเขาตายลงดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกกักขังเอาไว้ในโลกนี้หากดวงวิญญาณนั้นเข้มแข็งพอก็จะสามารถควบคมุทั้งดวงวิญญาณและร่างกายแยกจากกันได้อย่างอิสระ พวกเขามักจะนำดวงวิญญาณไปเก็บในภาชนะที่ถูกเตรียมไว้ เมื่อดวงวิญญาณเป็นอิสระจากร่างกาย พลังแอสทรัลในดวงวิญญาณของพวกเขาก็จะถูกดึงออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลกับภาระทางร่างกายใดๆอีก ทำให้พวกเขากลายเป็นจอมเวทที่ทรงพลังอย่างแรงกล้า และเมื่อร่างกายได้ตายไปแล้ว การได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป ลิชที่ สญูเสียร่างกายโดยสมบูรณ์สามารถเลือกร่างกายของผ้อูื่นมาใช้แทนได้ แต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะกวา่จะคุ้นชิน

                Ghoul  

                คำสาปผู้ไร้ชีพนั้นเป็นเวทมนตร์ที่อันตราย เพราะส่วนมากแล้วผู้รับคำสาปไม่ได้มีดวงวิญญาณที่เข้มแข็งพอจะกลายเป็นลิชได้ พวกเขาจะกลายเป็นพวกกูล ดวงววิญญาณถูกกักขังอยู่ในร่างซึ่งเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆ ยังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดตลอดเวลา ต้องกินเลือดเนื้อดิบๆ เพื่อให้พลังชีวิตที่เหลืออยู่ของเหยี่อช่วยกระตุ้นดวงวิญญาณให้ไปชะลอการเน่าเปื่อยของร่างกาย โดยเนื้อนั้นจะยังสดอยู่หรือเน่าแค่ไหนก็ได้ ทั้งยังต้องคอยหาทางซ่อมแซมร่างกายที่ผุพังของตัวเองอยู่เสมอ จนอาจกลายสภาพเป็นสิ่งวิปริตพิกลพิการในที่สุด แม้ไม่อาจมีชีวิตอยู่และไม่อาจตาย แต่ก็ยังต่างจากพวกผีดิบที่ถูกควบคุมด้วยสัญชาติญาณล้วนๆ อย่างน้อยพวกกูลก็ยังสามารถคงเหลือจิตใจและตัวตนของตัวเองเอาไว้ในนั้นได้

                Cruciata 

                ในบรรดาคำสาปย้อมวิญญาณทั้งหลาย คำสาปทัณฑ์วิญญาณคือเวทที่วิปริตอย่างร้ายกาจที่สุด พวกครูเซียต้าจะเปลี่ยนโลหิตในร่างกายให้เป็นโลหะหลอมเหลว ซึ่งสามารถแปรสภาพเป็นคมมีด ตะขอหรือโซ่หนักอึ้งได้ตลอดเวลา ซึ่งพวกเขามักใช้มันเพื่อทรมานทั้งตนเองและผู้อื่น คำสาปชนิดนี้ไม่เพียงทำให้ร่างกายพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังเพิ่มพูนความสามารถของดวงวิญญาณที่บิดเบี้ยวอีกด้วย ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาณและความหฤหรรษ์ในการได้เห็นผู้อื่นทรมานล้วนกระตุ้นพลังแอสทรัลในดวงวิญญาณของพวกเขาโดยตรง ร่างกายของพวกครูเซียต้านั้นเต็มไปด้วยร่อยรอยของการทารุณกรรม พวกเขาเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทั้งภายนอกและภายใน เป็นเหล่าผู้ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะในกลุ่มชนใดก็ตาม

                Mythic

               กลุ่มคนที่สามารถฝึกฝนตัวเองอย่างแน่วแน่หรือพ้นฝ่าภารกิจบางอยา่ งที่สำคัญจนได้รับการยอมรับจากดิไวน์เนอร์แล้ว อาจสามารถยกระดับดวงวิญญาณของตนให้เข้าใกล้ความเป็นนิรันดร์ได้ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงพลังแอสทรัลในดวงวิญญาณของตัวเองอยา่งลึกซึ้งทำให้ความสามารถในด้านตา่ งๆ เพิ่มพูนขึ้นมาอยา่ งสูง คนกลุ่มนี้มักถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆ ในแต่ล่ะวัฒนธรรม เช่นเซียน เซนต์ หรือฤๅษี พวกเขาบางส่วนจะใช้ความสามารถที่ได้มาเพื่อชี้นำและช่วยเหลือผ้คูนต่อไป ในขณะที่บางส่วนก็จะสัมผัสถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่ง และปลีกวิเวกเพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่สูงล้ำยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเหล่าผู้ทูี่ยกระดับดวงวิญญาณนั้นเป็นตัวตนที่ได้รับการเคารพนับถือจากชาวเซ็นเทอร์ราอย่างกว้างขวาง 

  • Google+ - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2017 by Commandeer TCG                                                                                                                                   
E-mail: commandeertcg@gmail.com
Tel: (66)85-1520522 , (66)813016679
148/4 Sukhumvit 22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110, Thailand