Zenterra Archive : Race of Zenterra #1

Story : Re-Peat Again

Illust : Beeginner

Human

          มนุษย์เป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรสูงที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในเซ็นเทอร์รา ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวที่ดี รวมถึงความสมดุลของพลังแอสทรัลในวิญญาณที่สูงมาก พวกเขาจึงสามารถเข้ากันได้กับสภาพบรรยากาศและสังคมทุกรูปแบบ พวกมนุษย์ได้มีการกระจายตัวไปตามดินแดนต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ ทำให้มีความแตกต่างทางสายพันธุ์แยกย่อยออกไปมากมาย

          Patia

          ชาวพาเทียหรือชาวทุ่งราบมีโครงสร้างค่อนข้างสูงใหญ่ ผิวขาว ผมสีทองหรือน้ำตาล ตาออกสีฟ้าหรือเขียว พวกเขาเป็นชาวมนุษย์กลุ่มที่มีบทบาทต่อเซ็นเทอร์รามากที่สุด เป็นพวกที่พัฒนาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตำนานเล่าว่าพวกพาเทียเคยเป็นกำลังหลักฝั่งพระเจ้าในการต่อสู้กับหมู่มารจากนรก สายเลือดของพวกเขาจึงได้รับการอำนวยพรจากทวยเทพ และได้รับมอบที่ดินที่ดีที่สุดตรงใจกลางของเซ็นเทอร์ราไป ปัจจุบันพวกพาเทียมีถิ่นฐานอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในนครหลักๆ ของอวาลอน ไฮเซ็นเบิร์ก และเลมิวเรีย มีสายตระกูลที่สำคัญมากมายเช่น ราชวงศ์โฮเซ็นไฮม์ ราชวงศ์เพ็นดรากอน ราชวงศ์เดอ เฟรย์ ตระกูลพาแลนทีน ตระกูลเร็กซ์เกริท เป็นต้น

          Insulia

          ชาวอินซุเลีย หรือชาวหมู่เกาะมีรูปร่างเล็กกว่าชาวพาเทียนิดหน่อย แต่ดูคล่องแคล่วกว่า ผิวสีเข้มออกสีทองแดง ผมสีดำหรือแดง เช่นกันกับดวงตา เดิมพวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทางใต้ของอวาลอนและแถวๆ หมู่เกาะแบล็คคลาร์ก แต่ภายหลังได้มีการติดต่อค้าขายกับพวกพาเทียจนแน่นแฟ้น ทำให้มีความกลมกลืนกันมากขึ้น เชื่อกันว่าชาวอินซูเลียถูกสร้างขึ้นมาจากเม็ดทราย ถิ่นฐานหลักๆ ของชาวอินซูเลียนั้นอยู่ที่นครแฟนตาเซียและหมู่เกาะแบล็คคลาร์ก และยังกระจัดกระจายอยู่หนาแน่นทั่วทั้งอวาลอน มีสายตระกูลที่โด่งดังคือ ราชวงศ์ฮอลล์ ตระกูลเดอ ซาร์ ตระกูลเดอ ชาลเดรีย

          Varangia

          ชาววารันเกีย หรือชาวเหนือมักมีโครงสร้างสูงใหญ่เข้มแข็ง ผิวขาว ผมสีทอง น้ำตาล และขาว ดวงตาสีฟ้า น้ำตาลและขาว พวกชาวเหนือนั้นเคยนับถือเทพในสกุลแอซีร์ ก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไป ทำให้ปัจจุบันนี้พวกเขาไม่นับถือเทพอะไรทั้งนั้น พวกวารันเกียเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างดุร้าย มีความรุนแรงไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยม พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือพวกที่ยังคงอยู่ทางเหนือของอวาลอน และพวกที่อพยพไปอยู่ที่ไฮเซ็นเบิร์กในการขับไล่สีน้ำเงิน ถิ่นฐานหลักๆ ของพวกเขาจึงอยู่ที่ไฮเซ็นเบิร์กและดินแดนทางเหนือที่เรียกว่าเควนแลนด์ รวมถึงนครเหนือแผ่นน้ำแข็งโอลด์เกลซอย่างเสปียร์กราดด้วย สายตระกูลที่โด่งดังของพวกเขาคือ ฟอน ริทเธิร์นและเบโลโวเด

          Nemoria

          ชาวเนโมเรียมักมีโครงสร้างร่างกายที่ยืดหยุ่นและเข้มแข็ง ผิวดำคล้ำ ผมสีดำ ดวงตาสีดำ พวกเขาเคยเป็นชนกลุ่มหลักทางฝั่งตะวันออกของอวาลอนติดกับทะเลทรายไร้ขอบเขต มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นของตัวเอง แต่เพราะสงครามและความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ทำให้อารยธรรมของพวกเขาค่อยๆ ถูกกลืนกิน จนทุกวันนี้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของอวาลอนภายใต้การปกครองของพวกพาเทียไปแล้ว พวกเขาเป็นชาติพันธุ์ที่ทรหดอดทน มีความสามารถในการปรับตัวสูง จึงมีถิ่นฐานกระจายกันไปหลายแห่ง ทั้งในอวาลอน ไฮเซ็นเบิร์ก เลมิวเรีย หรือแม้แต่ในทะเลทรายไร้ขอบเขต น่าเสียดายที่ไม่มีสายตระกูลเก่าแก่ที่สำคัญใดๆ หลงเหลืออยู่เลยสำหรับพวกเนโมเรีย

          Althum

          ชาวอัลธุมดั้งเดิมนั้นมีรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ ผิวสีทองแดงหรือขาว ผมสีดำ ดวงตาสีดำ พวกเขาเป็นสาวกของทวยเทพกลุ่มไอยคุปต์ที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากเหนือทะเลทรายไร้ขอบเขต ครั้งหนึ่งชาวอัลธุมนั้นเคยมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของเซ็นเทอร์รา แต่ได้ถูกพวกเร่ร่อนในทะเลทรายทำลายจนพินาศย่อยยับ ต้องอพยพไปตั้งรกรากแห่งใหม่อยู่ในอ่าวจันทร์เสี้ยว พวกอัลธุมนั้นใช้อักษรที่ไม่มีใครเข้าใจในการร่ายเวทมนตร์คาถา ทำให้เวทมนตร์ของพวกเขาถูกทำลายได้ยากมาก ปัจจุบันพวกเขามีถิ่นฐานหลักอยู่ที่นครเดเน็บ โดยยังมีร่องรอยอารยธรรมของพวกเขาอยู่ทั่วทะเลทรายไร้ขอบเขต ชาวอัลธุมมีสายตระกูลที่สำคัญคือราชวงศ์นาคาด้า​

          Alsahra

          ชาวเร่ร่อนแห่งทะเลทราย รูปร่างไม่ใหญ่นัก ค่อนข้างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ผิวสีน้ำตาลหรือขาว ผมสีน้ำตาลหรือดำ ดวงตาสีน้ำตาล แดงหรือดำ พวกอัลซาห์รามีประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจาย พวกเขาอ้างว่าเคยเป็นเจ้าของแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่บริเวณทางเหนือของทะเลทรายไร้ขอบเขต ก่อนที่พวกอัลธุมจะทำลายมันลง ทำให้พวกเขากลายเป็นพวกเร่ร่อน พวกอัลซาห์รามีความใกล้ชิดกับอสูรวอร์บรีดในดินแดนทะเลทรายมาก เมือพวกเขาลุกขึ้นต่อต้านอาณาจักรของอัลธุม พวกอสูรจึงเข้าร่วมด้วยอย่างแข็งขัน พวกอัลซาห์รามีฝีมือในการขี่ม้าและการสู้รบ มีถิ่นฐานอยู่ที่นครทะเลทรายทั้งหลาย โดยเฉพาะคุชาร์ดและอัลฟ์ นาจมา มีสายตระกูลสำคัญคือราชวงศ์ตูรานและราชวงศ์เคยาเนียน

          Tamila

          ชาวทามิละ หรือชาวทมิฬมีโครงสร้างร่างกายที่ค่อนข้างบอบบาง ผิวสีเข้ม ผมสีดำหรือแดง ดวงตาสีค่อนข้างเข้ม เป็นเชื้อสายมนุษย์ที่ใกล้ชิดกับเหล่าภูตและอสูรเป็นอย่างดี กล่าวกันว่าในสงครามแห่งทวยเทพ พวกเขาไม่ได้เลือกเข้าข้างฝ่ายใด ด้วยนิสัยช่างคิดคำนวณ เชี่ยวชาญในเรื่องกำไรขาดทุนนั้น ทำให้พวกทามิละเปี่ยมไปด้วยศักยภาพทางการค้าขาย พวกเขายังเป็นเลิศในศิลปะวิทยาการอีกมากมาย ชาวทามิละมีความผูกพันกับดิไวน์เนอร์สายพราหมณ์มาก ซึ่งทำให้พวกเขาซึมซับเอาแนวคิดการผสมกลมกลืนกับเผ่าพันธุ์อื่นมาด้วย พวกเขามีถิ่นฐานหลักๆ อยู่ที่บริเวณสามนครทองคำ โดยเฉพาะที่นครคันธราช มีสายตระกูลที่สำคัญคือราชสกุลจันทรวงศ์

          Huaxia

          ชาวฮัวเสียมีรูปร่างค่อนข้างเล็ก ผิวขาวเหลือง ผมและตาสีเข้ม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มนุษย์ที่เคยได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเซ็นเทอร์รา หลังจากยุคสงครามแห่งทวยเทพ พวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกๆ ที่เริ่มเอาใจออกห่างจากพวกดิไวน์เนอร์ พวกฮัวเสียริเริ่มวางรากฐานแนวความเชื่อและปรัชญาคำสอนในรูปแบบของตัวเอง ส่งผลให้พวกเขาพัฒนาตัวเองไปได้อย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปก็พาพวกเขาไปสู่จุดจบเช่นกัน ปัจจุบันพวกฮัวเสียไม่มีแหล่งอารยธรรมใหญ่เป็นของตัวเองอีกแล้ว ถิ่นฐานของพวกเขาเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆ ตอนกลางของแชงกรีลา เช่นเมืองเสียน แพคแจและหมู่บ้านหยุนจิ่ง  สายตระกูลที่สำคัญของพวกเขาก็สิ้นสลายไปหมดแล้วเช่นกัน

          Shukushin

          ชาวชูคูชินมีรูปร่างค่อนข้างเล็ก ผิวขาวเหลือง ผมและตามีสีค่อนข้างเข้ม สายเลือดของพวกเขามีความใกล้ชิดกับพวกฮัวเสียมาก ตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาคือชาวฮัวเสียที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายมารในสงครามแห่งทวยเทพ จึงได้ถูกเนรเทศไปอยู่ไกลสุดของแผ่นดิน ไม่ได้รับประทานที่ดินจากดิไวน์เนอร์ ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมายาวนานกว่าที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีสายสัมพันธ์อันดีกับพวกมารอยู่บ้าง ดังจะปรากฏได้ในสีผมหรือตาที่โดดเด่นของชาวชูคูชินบางส่วน พวกเขาได้รับการดูแลจากดิไวน์เนอร์กลุ่มชินโตคามิ และยังรับเอาแนวคิดอันลุ่มลึกของพวกฮัวเสียมาประยุกต์ใช้อีกด้วย ชูคูชินมีถิ่นฐานอยู่บริเวณอาณาจักรเอ็นเก็ตสึ มีสายสกุลที่สำคัญคือราชวงศ์โทมิ

          Suvarnchon

          ชาวสุวรรณชนมีรูปร่างค่อนข้างเล็ก ผิวกายขาวเหลือง หรืออาจมีผิวสีเข้ม ผมและตาส่วนมากเป็นสีดำจนถึงแดง พวกเขาเป็นสายเลือดที่ได้รับการผสมผสานกันระหว่างชาวฮัวเสียกับชาวทามิละ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ที่ซึมซับเอาจุดเด่นของทั้งสองชาติพันธุ์เก่าแก่เอาไว้ พวกสุวรรณชนนั้นให้ความนับถือแก่ดิไวน์เนอร์กลุ่มพราหมณ์เป็นหลัก พวกเขาเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขนาดมีแหล่งอายธรรมขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของเซ็นเทอร์รา แต่ทุกอย่างก็เป็นอดีตไปหมดแล้ว ปัจจุบันพวกสุวรรณชนมีถิ่นฐานหลักอยู่บริเวณตอนใต้ของแชงกรีลา โดยเฉพาะที่กลุ่มหมู่บ้านสุริยา มีสายตระกูลที่สำคัญคือราชสกุลสุริยวงศ์  

  • Google+ - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2017 by Commandeer TCG                                                                                                                                   
E-mail: commandeertcg@gmail.com
Tel: (66)85-1520522 , (66)813016679
148/4 Sukhumvit 22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110, Thailand