Shangri-La

             มหาทวีปอันกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเซ็นเทอร์รา ดินแดนแห่งความลี้ลับและอัศจรรย์ สลับซับซ้อนด้วยผืนป่า ลำธาร และเทือกเขาสูงใหญ่ เป็นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมายหลากหลาย เต็มไปด้วยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกบุกเบิกแผ้วถาง มีประวัติศาสตร์อารยธรรมยาวนานหลายพันปี แต่กลับมีเพียงน้อยคนที่จะได้รับรู้ความเป็นไปเหล่านั้น เนื่องจากอาณาจักรมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ส่วนมากได้ล่มสลายไปหมดสิ้นแล้ว ผู้คนมากมายเลยกระจัดกระจายกันไม่เป็นหลักแหล่ง ทำให้ปัจจุบันแหล่งอารยธรรมใหญ่ๆ ทั้งหมดของทวีปมีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง

สถานที่สำคัญ

 • นครเอ็นเก็ทสึ (Lunar City) – นครใหญ่ท่ามกลางท้องทุ่งอันเงียบสงบ ศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่แข็งแรงที่สุดแห่งดินแดนแชงกรีล่า ณ ปัจจุบัน มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ล้อมรอบด้วยปราการสำคัญทั้งสามแห่ง

 • วิหารน้ำตกตาจิ้งจอก (Kitsune-me Jinja) – วิหารอันเป็นศูนย์กลางของเหล่าจิ้งจอกผู้ต้องการสานสัมพันธ์กับผู้คนและสิงสาราสัตว์ต่างๆ ตั้งอยู่ในป่ามณีหยก มีมนต์วิเศษคอยคุ้มครองอยู่

 • วิหารเข็มพันเล่ม (Sen no Hari Jinja) – อารามเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในป่าแสงอัสดงอันมืดมิด ศูนย์กลางของพวกจิ้งจอกปีศาจที่เกลียดชังพวกต่างเผ่าพันธ์ุโดยเฉพาะมนุษย์

 • หมู่บ้านนิรนาม (Unname Village) – หมู่บ้านลึกลับ
  ที่ตัดขาดตนเองจากโลกภายนอก อยู่ในป่ามณีหยก
  ยากที่จะระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ชัดเจน

 • หมู่บ้านสุริยา (Suriya Village) – กลุ่มหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่รายล้อมพระราชวังอันงดงาม อยู่รวมตัวกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่มรื่นและสงบสุข แม้จะมีราชวงศ์เก่าอาศัยอยู่ แต่ก็เสื่อมอำนาจไปมากแล้ว และไม่ค่อยออกมานอกเขตวังนัก

 • นครเดือนดับ (Ruin of Moonless) – ซากนครโบราณ คาดว่าน่าจะเคยเป็นอาณาจักรที่ครอบครองตอนใต้
  ของแชงกรีลามาก่อน มีร่องรอยของเหล่าเทพมากมาย

 • นครหุบเขาจันทรคราส (Gesshoku Canyon) – ที่อยู่อาศัยของชาวเผ่ายักษา ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา สภาพภูมิประเทศค่อนข้างอันตราย มีป้อมปราการขนาดใหญ่ของราชันย์ยักษาชูเท็นโดจิอยู่ด้านใน ​

 • ทะเลสาบลับแล (Sacred Lake) – ทะเลสาบลับ ว่ากันว่ามีเพียงพวกสัตว์เท่านั้นที่สามารถค้นพบได้ น้ำในทะเลสาบ
  เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ รักษาบาดแผลได้ เป็นที่ตั้งของเทวสถานขนาดใหญ่

 • หมู่บ้านเนโกะ (Neko Village) – หมู่บ้านของเหล่าปีศาจแมว หมู่บ้านชิโนบิอันเลื่องชื่อ ตั้งอยู่ริมเทือกเขาเงาทมิฬ รับจ้างทำงานลับต่างๆ มีชื่อเสียงในเรื่องการหาข่าว

 • อาณาจักรจินหลง (Ruin of Jinlong) – มหาอาณาจักร
  ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในอดีต แต่ล่มสลายไปนานแล้ว ปัจจุบันเหลือแต่ซากนครกลางป่าลึก

 

Legendary Unit

ตัวละครสำคัญ

 • สำนักหยุนชาน (Yunshan Temple) – สำนักวิทยายุทธ
  ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขากั้นนภา เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
  มหาอาณาจักรที่ล่มสลายไป

 • ตำหนักบัวบาน (Lianhua Gong) – สำนักวิทยายุทธลับที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาของเทือกเขาหมื่นทิวา หน้าฉากเป็นหมู่ตึกสถานเริงรมณ์ขนาดใหญ่ เชี่ยวชาญการใช้วิชานอกรีตทั้งหลาย ชื่อเสียงเลื่องลือในด้านงานสกปรก

 • เมืองเสียน (Xian) – เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงเวิ้งอ่าวกักวิญญาณ คึกคักไปด้วยเรือสินค้าและพวกกะลาสี เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญของฝั่งตะวันออก มีสถานะเสมือนอาณานิคมโพ้นทะเลของศาสนจักรลูมินอส

 • หมู่บ้านหยุนจิ่ง (Yunjing Village) – หมู่บ้านขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในเขตของอาณาจักรจินหลงเก่า สงบร่มรื่นขนาบไปบนสองฝั่งแม่น้ำไร้เศียร เป็นแหล่งผลิตใบชาที่ดีที่สุดในโลก

 • นครแพคแจ (Baekjae City) – นครขนาดกลางที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวไกลออกไปจากอ่าวกักวิญญาณ เข้มแข็งด้วยกำลังทหาร แต่กลับขาดแคลนทรัพยากรส่วนใหญ่

 • สามนครทองคำ (Trinity of Golden) - กลุ่มนครแห่งความเป็นไปได้นับล้าน เจริญรุ่งเริงด้วยศิลปะวัฒนธรรมมากมาย ประกอบด้วยนครวายาอันมั่งคั่ง นครคันธาราสอันยิ่งใหญ่ นครกฤษกะอันล้ำเลิศ

 • นครคุชาร์ด (Kushard City) – นครกลางทะเลทรายที่น่าเกรงขามของเผ่าเร่ร่อนในอดีต แห้งแล้งทว่าร่ำรวยมากจากการปล้นสะดม เจ้าของกองพันแมลงป่องดำอันเลื่องชื่อ กองทหารบนหลังหมาป่าทะเลทรายที่ไม่เป็นสองรองใคร

 • นครเดเนบ (Danabe City) – นครใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะในอ่าวเสี้ยวจันทร์ มีความเป็นมายาวนานเก่าแก่เทียบเท่าอาณาจักรจินหลงและนครเดือนดับที่ล่มสลายไปแล้ว แต่ความยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกชาวเร่ร่อนในทะเลทรายทำลายลงจนสิ้น

 • เมืองนาร์ซีด (Narseed) – ชุมชนชาวเร่ร่อนในทะเลทราย
   มีสภาพเป็นกลุ่มเต็นท์ที่พักและตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าขนาดใหญ่

 • เมืองอัลฟ์ นาจมา (Alf Najma) – เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เหนือโอเอซิสของทะเลทรายไร้ขอบเขต ร่ำรวยและรุ่งเรืองไปด้วยสายแร่ฟุ่มเฟือยทั้งหลาย

 • เมืองเสปียร์กราด (Speargrad) – เมืองที่ตั้งอยู่บน
  แผ่นน้ำแข็งโอลด์เกรซ หนาวเย็นตลอดทั้งปี แห้งแล้งและ
  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทำให้ชาวเสปียร์กราด
  ส่วนมากเป็นคนแกร่ง

Kensai (เค็นไซ)

The Wanderer

“ตัวเรา ที่ซ่อนตัวตนไว้หลังหน้ากาก ก็ยังน่าหวาดหวั่นน้อยกว่าผู้ที่ซ่อนตัวตนไว้หลังรอยยิ้มนัก”

       นักดาบพเนจร ผู้สวมหน้ากากยักษา ออกพเนจรตามหาความจริง
เบื้องหลังการทำร้ายพวกภูติพรายจิ้งจอกของกลุ่มนินจาลึกลับ
 พร้อมกับหลบหนีจากการตามล่าของพวกมันที่ยังคงติดตามมา
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 • Google+ - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Facebook - White Circle

© 2017 by Commandeer TCG                                                                                                                                   
E-mail: commandeertcg@gmail.com
Tel: (66)85-1520522 , (66)813016679
148/4 Sukhumvit 22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110, Thailand