คำศัพท์และความสามารถในเกม

Keyword Abilities

Assamble

1.

You may deploy a unit on this unit.
That unit count as adjacent to this unit 

----------------------
เราสามารถนำยูนิตเข้าสู่แบทเทิลฟิลด์บนยูนิตนี้ได้ ยูนิตนั้นจะนับว่าอยู่ติดกับยูนิตนี้

Demise

3.

When this unit is defeated
----------------------
เมื่อยูนิตนี้พ่ายแพ้

Direct Attack

5.

  This unit can attack to opponent's unit with the following condition regardless of unit's position and attack direction.
------------------------
ยูนิตนี้สามารถโจมตียูนิตของศัตรูที่ระบุต่อจากนี้ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งและทิศทางการโจมตีของยูนิตนี้

Energy Charge (X)

7.

Put the top (X) cards of your deck to your energy zone.
-----------------------
นำการ์ดใบบนสุดของกองการ์ด (X) ใบ
มาวางไว้ใน Energy Zone ของคุณ

Explore

9.

Whenever this card is revealed on the top of your deck.
-----------------------
เมื่อการ์ดใบนี้ถูกแสดงเป็นใบบนสุดของกองการ์ด

Initiate

11.

At the beginning of your turn.-----------------------
เมื่อเริ่มเทิร์นของคุณ

Penetrate

13.

Whenever this unit attack, ignore prevention and damage reduction effects on attacked unit until the end of turn.
-----------------------
เมื่อยูนิตนี้โจมตีความสามารถป้องกันและลดดาเมทของยูนิตเป้าหมายจะไม่ทำงาน

Beam Attack

2.

This unit attacks all opponent's unit in chosen attack direction.
----------------------
ยูนิตนี้สามารถโจมตียูนิตทุกตัวของศัตรูในทิศทางที่เลือกได้

Deploying

4.

  When this unit enters the battlefield
----------------------
เมื่ิิอยูนิตนี้ลงสนาม

Discard

6.

discard a card from hand to retire zone.
------------------------
ทิ้งการ์ดบนมือลง retire zone.

Energy Surge (X)

8.

If you have (X) or more cards in your energy zone.
-----------------------
ถ้าคุณมีการ์ด (X) ใบ หรือมากกว่าใน Energy Zone ของคุณ

Formation (X)

10.

If you have (X) or more units connected together.
-----------------------
ถ้าคุณมียูนิตติดกัน (X) ใบขึ้นไป

Marking (X)

12.

Whenever this unit attacks opponent's unit, until the end of turn, other
friendly unit with
[Ranged Attack] will deal (X)000 additional damage to the attack target.

-----------------------
เมื่อยูนิตนี้โจมตียูนิตเป้าหมายในเทิร์นนี้ ยูนิตที่ทีความสามารถ [Ranged attack] ของฝ่ายเราจะทำความเสียหายต่อยูนิตนั้นเพิ่ม (X)000 หน่วย

Prevent

14.

ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยูนิตเป้าหมายตามเลขที่ระบุไว้

15.

Pilot

 During your planning phase, you may attach this card to a friendly {Mechanized} unit with no Pilot
----------------------
ในช่วง Planning Phase ของเรา เราสามารถนำยูนิตนี้ไปติดบนยูนิต {Mechanized} ที่ไม่มี Pilot ได้

17.

Ranged Attack

 This unit can attack target opponent's unit without having to be next to it. As long as the target within unit's attack direction.
------------------------
ยูนิตนี้สามารถโจมตียูนิตฝ่ายศัตรูตัวใดก็ได้ ในทิศทางการโจมตีของเขา โดยที่ไม่จำเป็นต้องยืนติดกับยูนิตนั้น

19.

Reveal

Show your card to an opponent.
-----------------------
แสดงการ์ดของคุณให้ฝ่ายตรงข้ามดู

21.

Warcry

  At the beginning of your combat phase.
----------------------

เมื่อเริ่ม Combat phase ของคุณ 

23.

Spoil

When this unit defeats an opponent's unit.
-----------------------
เมื่อยุนิตนี้ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้

25.

Swift

This unit can move without spending Command.
-----------------------
ยูนิตนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องใช้ Command

16.

Protect

  At the beginning of your defending phase.
----------------------

เมื่อเริ่ม Defending phase ของคุณ 

18.

Reduce

ลดความเสียหายที่ยูนิตเป้าหมายจะได้รับจากการโจมตีของฝ่ายศัตรูลงตามเลขที่
ระบุไว้

20

Spellcast

At the beginning of your turn, If this unit was not attack last turn.
-----------------------
เมื่อเริ่มเทิร์นของเรา ถ้้ายูนิตนี้ไม่ถูกโจมตีในเทิร์นที่แล้ว

22.

Splash Attack

When this unit deals combat damage to an unit, deal that much damage to all opponent's unit adjacent to the attack target.
-----------------------
เมื่อยูนิตนี้ทำความเสียหายให้กับยูนิตของศัตรู ยูนิตของศัตรูทุกใบที่อยู่ติดกับยูนิตเป้าหมายจะได้รับความเสียหายที่เท่ากันด้วย

24.

Switch

Choose 2 Friendly units in the battlefield and switch their position
.
-----------------------
เลือกยุนิตฝ่ายเรา 2 ใบในสนาม จากนั้นให้สลับตำแหน่งกัน

คำศัพท์เฉพาะในเกม

keyword index

Command points

1.

  คือแต้มที่เอาไว้จ่ายเพื่อเล่นการ์ดต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กับการ์ด unit โดยจะระบุแต้มที่ต้องใช้ไว้บนมุมซ้ายบนของการ์ด

Energy

2.

  คือแต้มที่เอาไว้จ่ายเพื่อเล่นการ์ดต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กับการ์ด Event โดยจะระบุแต้มที่ต้องใช้ไว้บนมุมซ้ายบนของการ์ด

Reinforce

3.

  Reinforce หรือเสริมกำลัง คือการจ่าย 1 Command แล้วจั่วการ์ด 2 ใบขึ้นมือ หลังจากนั้นให้เลือกการ์ดบนมือเรา 1 ใบ วางบน Energy Zone เพื่อชาร์จ Energy

  • Google+ - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2017 by Commandeer TCG                                                                                                                                   
E-mail: commandeertcg@gmail.com
Tel: (66)85-1520522 , (66)813016679
148/4 Sukhumvit 22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110, Thailand