Commandeer Character Fiction Contest #1

 
           เพราะโลกใบนี้มีเรื่องราวที่ถูกซุกซ่อนอยู่เอาไว้มากมาย Commandeer TCG การ์ดเกมไทยอันดับหนึ่งเปิดโอกาสสำหรับเหล่านักเขียนในการสร้างคาแรคเตอร์และเรื่องราวสุดพิเศษในแบบฉบับของตัวเอง ชิงรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทและสิทธิ์ในการได้รับการออกแบบตัวละครหลักของตัวเองโดย St.Cygnus นักวาดชื่อดัง เพื่อนำไปทำเป็นตัวละครในเกม Commandeer อย่างเป็นทางการ 


เกณฑ์และเงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

-  ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานของตนเองด้วยภาษาไทย ความยาวตั้งแต่ 6 หน้า แต่ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้รูป          แบบอักษร Angsana UPC ขนาด 14 Point ไฟล์สกุล .doc หรือ .docx เท่านั้น

-  ผลงานที่ผู้เข้าประกวดส่งมาจะต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น ห้ามทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือ      ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยผ่านการแปล หรือการเผยแพร่มาก่อน

-  ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ

-  ผลงานดังกล่าวจะต้องไม่มีเนื้อหาพาดพิง กล่าวอ้าง ดูหมิ่น ถึงสถาบัน องค์กรณ์ หรือบุคคลใดที่มีตัวตนอยู่จริง

-  คาแรคเตอร์ดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับโลกของ Commandeer

-  เหตุการณ์ในเรื่องสั้นจะต้องเกิดขึ้นได้ในโลกของ Commandeer

-  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไขให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

-  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด


คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

- ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี


วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดต้องพิมพ์ชื่อ - สกุล ,นามปากกา และ เบอร์โทรศัพท์ มาพร้อมไฟล์ผลงาน แนบสำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งผลงานเข้ามาที่ commandeertcg@gmail.com โดยตั้งชื่ออีเมลล์ที่ส่งผลงานว่า

“[Commandeer Character Fiction Contest #1][ชื่อผู้เข้าประกวด]”

หากผู้เข้าประกวดอายุไม่ถึง 15 ปี แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เข้าประกวดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาพร้อมผลงาน
 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาท และ สินค้าจาก Commandeer มูลค่า 4,000บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท และ สินค้าจาก Commandeer มูลค่า 2,500บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท และ สินค้าจาก Commandeer มูลค่า 2,500บาท 
 

ตัวละครของผู้เข้าประกวดที่ได้รับเลือกทางบริษัทจะนำไปใช้ลงการ์ดเกมและถูกวาดโดยอาจารย์ St.Cygnus

กำหนดการ

- เริ่มส่งผลงานวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 หมดเขตส่งผลงาน วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 น.

- ประกาศผล วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/commandeertcg
  • Google+ - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2017 by Commandeer TCG                                                                                                                                   
E-mail: commandeertcg@gmail.com
Tel: (66)85-1520522 , (66)813016679
148/4 Sukhumvit 22 Sukhumvit Road Klongtoey Bangkok 10110, Thailand